Atle Dyregrov

Atle Dyregrov

Professor emeritus, Dr. philos
Spesialist i klinisk psykologi
Klinikk for krisepsykologi, Bergen, Norge
atle@krisepsykologi.no

Atle Dyregrov var ferdig utdannet psykolog i 1980 og er spesialist i klinisk psykologi.
Han grunnla Senter for Krisepsykologi (Sfk) sammen med Jakob Inge Kristoffersen og fungerte som daglig leder av dette senteret i 25 år. Han er professor ved Sfk etter at det ble en del av Universitetet i Bergen, i tillegg til sitt arbeid i en 20% stilling ved Klinikk for krisepsykologi.

Atle har arbeidet i nærmere 5 år tilknyttet Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, det meste av tiden som ansvarlig for oppfølging av familier som mistet barn.

Siden har han arbeidet i 4 år som forsker ved Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet (FAHS) ved Universitetet i Bergen, der han vesentlig arbeidet både praktisk og forskningsmessig med kriser, katastrofer og beredskapsspørsmål. Han er nå professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen

Han har arbeidet spesielt mye med barn som opplever tap og traumer. I tillegg har han arbeidet ved en rekke større ulykker og katastrofer i både inn- og utland. Han har skrevet en rekke bøker, bokkapitler og faglige artikler innen kriseområdet. Han arbeider 20 % klinisk ved Klinikk for krisepsykologi AS. 

Hans bøker er oversatt til flere språk og nyttes som lærebøker i flere land. Fra oktober 2009 til 2012 ledet han, sammen med K. Dyregrov, Sorgsenteret – et forskningsprosjekt støttet av Egmont Fonden.

I 2014 ble Atle utnevnt som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden for sitt arbeid innen krise- og katastrofepsykologi-feltet både i Norge og internasjonalt.

Oversikt over kronikker skrevet av Atle Dyregrov finner du her.