Hva er angst?

Det finnes ulike typer angst, for eksempel spesifikke fobier, panikkanfall, generalisert angstlidelse, separasjonsangst og «angst for angsten». Felles for de ulike formene for angst, er at de ledsages av intenst og vedvarende kroppslig ubehag, samt en irrasjonell og sterk frykt. Ofte vil personen forsøke å komme seg unna det som utløser ubehaget. Dette kan bidra til omfattende unngåelsesatferd, som forringer personens livskvalitet eller står i veien for livsutfoldelse og deltakelse på ulike arenaer i livet. 

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Det er viktig å skille mellom angst og reell frykt. Å være redd for en farlig situasjon som med stor sannsynlighet kan oppstå, er ikke bare rasjonelt, men også viktig for å kunne beskytte seg selv. Reell frykt er således en kroppslig og mental beredskap som gjør at vi overlever. Hjelp for dette må da naturligvis være trygghet, sikkerhet og støtte, og inkludere eksempelvis politi, forbedring av sikkerhetsrutiner og andre handlinger som gjør den reelle situasjonen mer trygg. Angst, derimot, er irrasjonelt basert, selv om det ofte er forståelig og rasjonelt hvordan angsten oppsto. 

Fobi

Det finnes ulike typer fobi. Spesifikk fobi kan for eksempel være knyttet til dyr, tannlegebehandling, vann, mørke, blod eller høyder. Mange av fobiene er avgrenset til spesifikke situasjoner eller objekter som ikke hindrer personens livsutfoldelse, og er dermed ikke nødvendig å oppsøke hjelp for. Men for noen kan fobien være til stort bry i hverdagen eller stå i veien for aktiviteter det er ønskelig å inngå i, og dermed være hensiktsmessig å behandle. Eksempler på dette kan være flyskrekk, sprøyteskrekk eller fobi for hunder. 

Sosial fobi er en form for fobi som er knyttet til sosiale situasjoner og en frykt for å bli devaluert av andre mennesker. Ofte vil det være en frykt for å ikke klare å prestere, dumme seg ut, si noe dumt eller oppføre seg feil, som fremkaller ubehaget. Dette kan forårsake store problemer i ulike sosiale settinger, som på skole, i jobb eller i festlige lag. Mange som har sosial fobi vil derfor ha ønske om og behov for å søke profesjonell hjelp.

Agorafobi er en form for fobi der personen frykter åpne plasser og folkemengder. Også dette kan føre til store begrensninger i en persons liv, og dermed være verdt å behandle. Det er viktig å utforske hvordan angsten kommer til uttrykk og lære måter å forstå og håndtere denne, samtidig som personen gradvis våger å eksponere seg for situasjoner vedkommende tidligere har unngått. Verktøy som fremmer mestring vil være nyttig å lære i terapien. 

Angst-/ panikkanfall

Angstanfall, eller panikkanfall som det også kalles, er svært plagsomme episoder med intens frykt eller ubehag, hvor en rekke kroppslige symptomer opptrer brått. Disse kan være hjertebank, økt hjertefrekvens, svetting, skjelvinger eller risting, følelse av åndenød, kvelningsfornemmelser, smerter eller ubehag i brystet, kvalme eller ubehag i magen, følelse av svimmelhet, ustøhet, ørhet i hodet eller besvimelse, forandring i opplevelsen av situasjonen eller andre personer, frykt for å miste kontrollen eller forstanden, frykt for å dø, nummenhet, frysninger eller varmefornemmelser.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Mange som opplever dette blir svært redde for å dø, og vil kunne utvikle en slags «angst for angsten» i ettertid. Dette handler om en frykt for å få slike anfall igjen. Ofte vil en person som er plaget av angstanfall vegre seg for å oppsøke ulike situasjoner, nettopp av frykt for å få slike anfall også der. Et overdrevent fokus på egne kroppslige reaksjoner og økt frykt for å oppleve angst, kan i sin tur øke risikoen for nye anfall og på den måten danne en ond sirkel som det føles vanskelig å komme ut av. Det er imidlertid fullt mulig å komme ut av dette mønsteret igjen, og noen ganger kan det være nødvendig med profesjonell hjelp for å bli bedre. 

Vår kontaktinformasjon finner du her