Fagstoff

Våre fagfolk har gjennom alle år vært aktive i den offentlige debatt og skrevet en rekke kronikker og innlegg for å sette aktuelle tema innen vårt fagfelt på dagsordenen. Her kan du finne mer informasjon om dette:

Vår fagblogg finner du her

Anbefalt faglitteratur. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.