Oppfølging av ansatte

Ansatte som rammes av belastninger av privat eller yrkesrelatert karakter, vil i noen tilfeller ha behov for terapi, støttesamtaler eller annen profesjonell hjelp.

Samhold. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Vi kan tilby rask oppfølging til ansatte som har behov for psykologisk bistand. Vår erfaring er at noen få samtaler kan bidra til at ansatte raskt får det bedre, og blir klare for å komme tilbake i jobb. Psykologene våre har spesialkompetanse på forebygging og håndtering av symptomer relatert til stress og kritiske hendelser, og vi har omfattende erfaring med å følge opp ulike sorgreaksjoner etter dødsfall. Samtaler kan gjennomføres på våre kontor eller vi kan reise til lokasjoner hvor de ansatte befinner seg.

Vi tilbyr også hjelp til å etablere og organisere kollegastøtteordning. Les mer om dette her.

Vi har skrevet en blogg om oppfølging av ansatte i sorg, som du kan lese her.

Tilbake til hovedsiden for bedrifter