Oppfølging av ansatte i forbindelse med Corona

Som samfunn står vi nå overfor store utfordringer på grunn av Coronaviruset og tiltakene myndighetene har iverksatt for å redusere spredningen av dette.

Karantene. Coronavirus. Isolasjon i hjemmet. Quarantine. Isolation. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Det er forventet at noen kan oppleve økte psykiske plager som følge av denne situasjonen, enten forårsaket av bekymringer for egen og andres helse på grunn av viruset i seg selv, eller på grunn av belastningene karantene- og permitteringstiden medfører.

Svært mange bedrifter har måttet permittere sine ansatte, det forventes en rekke konkurser, og mange blir bedt om å holde seg borte fra arbeidsplassen (karantene). Dette skaper endringer i folks hverdag og rutiner, og kan påvirke deres fremtidsutsikter og grunnleggende trygghet. 

Mange opplever stor usikkerhet som følge av endringer i samfunnsstrukturene og økonomisk usikkerhet. I tillegg kjenner mange på ensomhet og uro fordi de har mistet tilgangen på den sosiale tilhørigheten og mestringsarenaen arbeidsplassen representerer.

Mangel på meningsfull, hverdagslig aktivitet og sosial kontakt, kan være vanskelig å håndtere for enkelte. I tillegg kan noen erfare brudd i behandlingsrelasjoner eller helse- og omsorgstilbud som under normale omstendigheter er viktige for dem. 

I tillegg befinner mange mennesker seg nå i en svært presset arbeidssituasjon fordi de arbeider i helsevesenet eller ivaretar andre kritiske samfunnsoppgaver. De kan ha bekymringer for egen og andres helse, og samtidig skulle håndtere andres reaksjoner og behov. Befolkningens informasjonsbehov og nye krav og forventninger på arbeidsplassen kan være krevende å imøtekomme. Lange arbeidsdager i kombinasjon med økt arbeidspress og endringer i privatlivet, kan samlet sett bli belastende for den enkelte arbeidstaker.

Coronavirus corona. Koronavirus korona. Covid 19 Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon. Illustration.

Vi har lang erfaring med å følge opp personer og arbeidsplasser som er rammet av kriser og usikkerhet, enten individuelt, i grupper eller som rådgivning til ledelse.

Vi kan tilby oppfølging over video eller telefon slik situasjonen er i dag, og med tiden også som fysisk oppmøte på arbeidsplassen eller ved å ta imot klienter i våre lokaler i Bergen sentrum.

Vår kontaktinformasjon finner du her

Se også følgende linker:

Oppfølging av ansatte generelt

Ansatte som rammes av belastninger av privat eller yrkesrelatert karakter, vil i noen tilfeller ha behov for terapi, støttesamtaler eller annen profesjonell hjelp.

Samhold. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Vi kan tilby rask oppfølging til ansatte som har behov for psykologisk bistand. Vår erfaring er at noen få samtaler kan bidra til at ansatte raskt får det bedre, og blir klare for å komme tilbake i jobb. Psykologene våre har spesialkompetanse på forebygging og håndtering av symptomer relatert til stress og kritiske hendelser, og vi har omfattende erfaring med å følge opp ulike sorgreaksjoner etter dødsfall. Samtaler kan gjennomføres på våre kontor eller vi kan reise til lokasjoner hvor de ansatte befinner seg.

Vi tilbyr også hjelp til å etablere og organisere kollegastøtteordning. Les mer om dette her.