Gruppesamtaler og debriefing

I etterkant av en kritisk hendelse vil det være behov for en plan for hvordan kolleger og andre involverte kan ivaretas. Vi kan blant annet bistå ved behov for strukturerte gruppesamtaler, eller en mer systematisk gjennomgang i form av en psykologisk debriefing. 

Her kan du lese vår fagblogg “Ivaretakelse av hjelpere”

Deltakelse i gruppesamtaler eller debriefing gir deltakerne en bedre forståelse av hendelsen og ulike perspektiver hos de involverte, og det kan bidra til å oppklare misforståelser. En mer helhetlig forståelse av hendelsen og fokus på mestring er viktig for den enkeltes bearbeidingsprosess. Det å gjennomføre slike gruppesamtaler viser at ledelsen har omsorg for de involverte og tar opplevelsen på alvor. Det er også en mulighet for å fange opp personer som kan trenge videre oppfølging. Det er særlig fakta ved hendelsen, tanker og reaksjoner som adresseres, samt veien videre. Slike gjennomganger skjer vanligvis 1-2 dager etter hendelsen, og det tilrettelegges for et nytt møte noen uker senere. Slike samlinger ledes av erfarne psykologer med erfaring fra gruppeledelse og krisehåndtering. 

Våre psykologer har unik erfaring og kompetanse fra arbeid med ivaretakelse av ansatte ved kriser og katastrofer, og kan bidra med gruppesamtaler og debriefing ved behov. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon her.