Rolf Gjestad

Rolf Gjestad

Dr.Psychol., Psykolog, Foredragsholder, Forsker

Telefon: 55 59 61 80

Rolf Gjestad har arbeidet med enkeltindivider og grupper som har opplevd ulike typer kriser, som ulykker, trusler, ran, vold og selvmord. Han har i tillegg arbeidet med andre typer saker, som stressproblematikk, depresjon og livskriser. Han har spesiell interesse for kognitiv terapi. Med sin kompetanse innen forskning, statistikk og psykometri og avansert databehandling, har han gitt metode-bistand til en rekke prosjekter. 

Rolf har forelest i psykologi grunnfag, i forskningsmetode og statistikk ved UiB. Han foreleser også om stressreaksjoner etter kritiske hendelser og om mer vanlig stress, utbrenthet og stressmestring. For oversikt over kompetanse innen multivariate metoder (spesielt Strukturell Likningsmodellering – SEM), se http://www.gjestad.biz.

Fra desember 2006 arbeider han som forsker i Helse Bergen, men vil fortsatt være assosiert med Klinikk for krisepsykologi.