Renate Grønvold Bugge

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

Renate Bugge

Psykologspesialist, Kriseledelse, Foredragsholder

Telefon: 55 59 61 80

Renate Grønvold Bugge har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1977.

Renate har spesiell kompetanse innen gruppe- og organisasjonsforståelse. Hun har i en rekke år arbeidet med grupperelasjonskonferanser etter Tavistock-modellen. 

Hun har en omfattende klinisk erfaring, inkludert ledelseserfaring som direktør ved RBUPs regionssenter for barne- og ungdomspsykologi.

Hun har spesiell interesse for krise- og katastrofepsykologi og ledet bl.a. arbeidet etter hotellbrannen ved hotell  Caledonien i 1986. Senere har hun arbeidet ved flere store nasjonale katastrofer i tillegg til arbeid i krigsområder. Hun har også arbeidet som spesialpsykolog ved sentralsykehuset i Kristiansand.

Renate har skrevet faglige artikler og bøker på kriseområdet og vært en foregangsperson for forståelse av organiseringsarbeid ved kriser og katastrofer. Hun har også lang erfaring fra å holde kurs innen organisasjon, ledelse og kriser.