Øyvind Kandal

Øyvind Kandal

Klinisk psykolog, Psykolog i spesialisering. Kveldspraksis.

Telefon: 55 59 61 80

Øyvind Kandal er utdannet Cand.psychol fra Universitetet i Bergen. Han er under spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi.

Øyvind har arbeidserfaring fra klinisk arbeid med ungdom og voksne, fra rus- og avhengighetsfeltet, samt fra Seksjon sikkerhet, fengselshelsetjenester. Han har en pragmatisk behandlingstilnærming, men henter særlig teknikker fra aksept- og forpliktelsesterapi, hvor fokuset er å jobbe med hvordan man relaterer seg til egne erfaringer, tanker og følelser. 

Øyvind har kveldspraksis ved Klinikk for krisepsykologi hver onsdag. Det er ikke behov for henvisning fra fastlege.