Nina Bjerke

Nina Bjerke

Psykologspesialist

Telefon: 55 59 61 80

Nina Bjerke ble utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2007, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring som behandler i spesialisthelsetjenesten i fra allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost.

Nina har arbeidet med allmenne lidelser som angst- og depressive tilstander, krisereaksjoner, utbrenthet, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker og personlighetsforstyrrelser. Hun har også hatt et særlig fokus på behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Hun har videreutdanning innen kronisk traumatisering og kompleks dissosiasjon, og har fordypet seg i arbeid med pasienter med posttraumatiske tilstander og alvorlig psykisk lidelse. Hun er sertifisert i behandlingsmetoden EMDR som er anbefalt av WHO ved PTSD, og tar for tiden 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). Hun har også erfaring fra andre psykodynamisk orienterte tilnærminger, kognitiv terapi og narrativ eksponeringsterapi. Hun har vært leder for allmennpsykiatrisk poliklinikk, og har tidligere også jobbet som sykepleier i somatikk.

Nina arbeider deltid ved Klinikk for krisepsykologi ved siden av annen stilling i spesialisthelsetjenesten. Hun er også veileder ved Psykologisk Universitetspoliklinikk, UiB.

Nina tilbyr ved vår klinikk blant annet behandling for PTSD og forlengede krisereaksjoner, angst- og depressive tilstander og øvrige psykologiske vansker knyttet til relasjoner og arbeidsliv. Hun gir også veiledning til psykologer i spesialisering og annet helsepersonell.