Jakob Inge Kristoffersen

Jakob Inge Kristoffersen

Psykologspesialist, Foredragsholder, Underviser, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Jakob Inge er spesialist i klinisk psykologi og har 12 års praksis fra psykisk helsevern, med hovedvekt på arbeid med barn, unge og familier, før han i 1988 startet opp Senter for Krisepsykologi sammen med Atle Dyregrov.

Ved Sfk har han arbeidet med dagliglivets kriser og ulykker, og han har i tillegg erfaring fra arbeid med større ulykker og katastrofer. Han har samtidig fortsatt sitt arbeid med barn og barnevern og er en sentral ressursperson for kommunale og statlige instanser innen denne sektoren.

Han har også omfattende erfaring fra omstillinger, organisasjonsmessige endringer og konfliktløsning fra privat og offentlig sektor. Kristoffersen har lang erfaring med utvikling av personalomsorg og kollegastøtte innen bedrifter og etater, deriblant innen politiet i og utenfor Norge.

Han har også i mange år arbeidet internasjonalt i regi av dansk Røde Kors og ulike FN-organisasjoner, med særlig henblikk på ivaretakelse av personell. Kristoffersen har bred og variert undervisningserfaring og er dyktig formidler som er ettertraktet som underviser/foredragsholder i og utenfor Norge.

Jakob Inge er i dag tilknyttet Klinikk for krisepsykologi AS.