Elin Hordvik

Elin Hordvik (1953-2021)

Psykologspesialist, Foredragsholder, Kriseledelse

Telefon: 55 59 61 80

Elin Hordvik var spesialist i klinisk psykologi, utdannet ved Universitetet i Bergen i 1980. Hun arbeidet ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus til ut året 1992. Der bestod hennes arbeid i å utvikle psykososiale hjelpetiltak for familier med syke barn, og rutiner for oppfølging av familier som mistet barn. Hun fulgte i flere år opp alle familier i Bergensregionen, som mistet barn i krybbedød. Fokus var også på sorg hos barn som etterlatte etter selvmord og andre akutte, traumatiske dødsfall, samt dødsfall etter langvarig sykdom.

I tiden ved Barneklinikken arbeidet hun opp mot akuttmottak/ intensivavdelingen, og andre sykehusavdelinger der barn har vært spesielt rammet. I tillegg har hun ledet tiltak og grupper igangsatt for å bedre helse-/ og hjelpepersonells egen situasjon i daglig sorg- og krisearbeid, både ved og utenfor sykehus.

Fra 1993-2020 har Elin arbeidet ved Senter for Krisepsykologi, stadig med fokus på krise- og traumebehandling av barn og voksne. Elin har hatt en rekke oppdrag for UNICEF i Russland, Midtøsten, Afrika og tidligere Jugoslavia. Hun har også lang erfaring i å lede sorggrupper for barn, ungdom og voksne.

Elin Hordvik har omfattende undervisningserfaring, og har skrevet en rekke artikler og bokkapitler.

Elin døde 10.januar 2021. Minneordet for henne kan leses her.