Arne Blindheim

Arne Blindheim

Psykologspesialist, Foredragsholder, Veileder

Telefon: 55 59 61 80

Arne Blindheim er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. De siste 25 årene har han arbeidet nesten utelukkende med traumatiserte pasienter. Han har gjennomgått opplæring av Ellert Nijenhuis i Nederland for arbeid med kronisk traumatisering, og han har også en utdanning i traumebehandling ved hjelp av sensorimotorisk psykoterapi fra England. Han er også godkjent EMDR-veileder.

Han har jobbet mye for å spre kompetanse om arbeid med traumatiserte mennesker gjennom undervisning og kurs, gjennom veiledning av psykologer og annet helsepersonell både i Bergen og ved ulike institusjoner i Norge, samt arrangering av kurs med internasjonale kapasiteter. Han arbeider også for å spre kunnskap om traumatisering utover i Europa, og har i flere år sittet i styret i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

Arne Blindheim er utnevnt til mentor i ESTD på grunnlag av hans kompetanse og bidrag til feltet. Han har arrangert de fleste kursene Ellert Nijenhuis har hatt i Norge siden 2006, og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy. Han er også en av initiavtivtakerne til den internasjonale konferansen «Trauma, dissociation and psychosis» som har blitt arrangert annet hvert år i Kristiansand.

En oversikt over kronikker skrevet av Arne Blindheim finner du her.