Anita Fjærestad

Anita Fjærestad

Psykolog, Vitenskapelig assistent (UiB)

Telefon: 416 83 508

Anita Fjærestad er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Hun har privatpraksis ved Klinikk for krisepsykologi hver mandag og tilbyr oppfølging til mennesker som strever med blant annet sorg, kriser, angst og depresjon. Hun har opplæring i behandlingsmetoden EMDR. 

Tidligere har hun arbeidet både med ungdommer, voksne og eldre, og har hatt praksis både i spesialisthelsetjenesten og ved lavterskeltilbud for studenter.

Til daglig er Anita tilsatt som vitenskapelig assistent ved Senter for Krisepsykologi, UiB og arbeider der på oppfølgingsstudien etter Utøya. Hun er også frivillig psykolog ved Helsesenteret for papirløse migranter.