Kurs. Konferanse. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Kurs og konferanse, Nyheter

Kurs: Krisekommunikasjon og ledelse ved alvorlige hendelser – høst 2021

I samarbeid med Universitetet i Tromsø, vil vi høsten 2021 gjennomføre et kurs i kriseledelse, kommunikasjon og psykososial oppfølging.

Kurset er nettbasert og gir 15 studiepoeng.

Kurset gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet krisekommunikasjon:

– Krisekommunikasjon og mediehåndtering
– Personalledelse ved alvorlige hendelser.
– Møte med berørte og etterlatte ved alvorlige hendelser (Psykososial kriseteam og beredskap)

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta virksomhetens krisehåndtering, og gir kompetanse til å mestre media, ansatte og berørte når alvorlige hendelser og kriser oppstår.

Trykk HER for påmelding og mer informasjon.