Depresjon – symptomer og mestring

Symptomer på depresjon

Depresjon består av symptomer i flere kategorier:

  • Emosjonelle/Følelsesmessige: Senket stemningsleie, tristhet, tomhet, nedsatt glede, fravær av følelser. Hos barn kan stemningsleiet være irritabelt.
  • Mentale/kognitive: negative tanker og forventninger, negativt selvbilde, selvbebreidelser, urimelig skyldfølelse, konsentrasjonsproblemer, nedsatt evne til å tenke, ubesluttsomhet, manglende/redusert interesse, tanker om døden, selvmordtanker.
  • Kroppslige/somatiske: energiløshet, søvnproblem, trøtthetsfølelse, vekttap eller vektøkning som følge av redusert/økt matlyst, kroppslig uro eller kroppslig treghet (retardasjon)

Mestring av depresjon

Kognitiv terapi er en vanlig behandlingstilnærming i møte med depresjon, men våre psykologer benytter også andre terapiformer, som emosjonsfokusert terapi. Valg av terapiform vil avhenge av hvordan depresjonen arter seg, hva den handler om, og hva du og terapeuten sammen velger å fokusere på. For moderate og alvorlige depresjoner vil medikamentell behandling være et hensiktsmessig supplement, noe som vil vurderes i samråd med lege.