Forslått. Vold. Voldtekt. Vold i familien. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud, Nyheter

Gruppe for voldtektsutsatte

Voldtekt kan formørke mange sider ved ens tilværelse. Mange sliter med å komme tilbake til en normal hverdag, får ikke sove som før, er på vakt mye, eller sliter med selvbebreidelser og nedstemthet. Det å møte andre som har opplevd en tilsvarende situasjon som en selv, vet vi for mange er til god hjelp og støtte.

Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ber vi deg kontakte oss på telefon 5559 6180.

I gruppene vil deltakerne kunne treffe andre som er i samme situasjon. Deltakerne vil kunne dele erfaringer, lære selvhjelpsmetoder, få veiledning og støtte til å mestre det som har skjedd, og å skape en god plattform for å møte framtiden.

  • Målgruppe: Personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Gruppen består av 8 deltakere og påmelding er bindende.

    Dato og varighet: Gruppen møtes totalt seks ganger og varer i 1,5 time (kl. 13.00 – 14.30).

    Pris: Egenandelen er kr. 375,- per person per gang inntil frikortgrensen er nådd. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

    Sted: Klinikk for krisepsykologi, Nøstetorget 5 (7. etg.), 5011 Bergen.