Forslått. Vold. Voldtekt. Vold i familien. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.
Gruppetilbud, Nyheter

Gruppe for voldtektsutsatte

Voldtekt kan formørke mange sider ved ens tilværelse. Mange sliter med å komme tilbake til en normal hverdag, får ikke sove som før, er på vakt mye, eller sliter med selvbebreidelser og nedstemthet. Det å møte andre som har opplevd en tilsvarende situasjon som en selv, vet vi for mange er til god hjelp og støtte.

Voldtatt. Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Psykologfellesskap. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, krise, krisesenter, traumeterapi, traumepsykologi, traumebehandling, traumer, traumesymptomer, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, beredskapsledelse, beredskapsavtale bedrift, debriefing, kollegastøtte, kollegastøtteordning, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi. Etterlatte, død, dødsfall, sosial nettverksstøtte. Sorgprosess. Sorgreaksjoner. Takle bearbeide sorg. Illustrasjon.

På Klinikk for krisepsykologi ønsker vi å starte ny gruppe for kvinner som har vært utsatt for voldtekt. Vi tar imot påmelding og starter gruppe, når vi har 8 deltagere.

I gruppene vil deltakerne kunne treffe andre som er i samme situasjon. Deltakerne vil kunne dele erfaringer, lære selvhjelpsmetoder, få veiledning og støtte til å mestre det som har skjedd, og å skape en god plattform for å møte framtiden. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon og alle som deltar har taushetsplikt.

Målgruppe:
Personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Gruppen består av 8 deltakere og påmelding er bindende.

Dato og varighet:
Gruppen møtes totalt seks ganger og varer i 1,5 time (kl. 14.00 – 15.30).

Pris:
Egenandelen er kr. 386,- per person per gang inntil frikortgrensen er nådd.

Påmelding/henvisning:
Personer som ønsker å delta i voldtektsgruppe ved Klinikk for krisepsykologi, skal henvises til Øyane DPS med informasjon om at pasienten ønsker å delta i gruppe for voldtektsutsatte ledet av psykologspesialist Elin Mæhle.
Øyane DPS vurderer henvisningen og klienter som henvises til gruppe fra Øyane DPS. vil få tilbud om én vurderingssamtale hos psykologspesialist Elin Mæhle ved Klinikk for krisepsykologi.

Sted: 
Klinikk for krisepsykologi, Nøstetorget 5 (7. etg.), 5011 Bergen.