Publikasjoner

For å kunne hjelpe mennesker i krise og sorg, er en av de viktigste oppgavene ved Klinikk for krisepsykologi å spre kunnskap og kompetanse til både fagfolk og befolkningen generelt.

Det har vi gjort ved å publisere vår forskning gjennom vitenskapelige, fagfellevurderte artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. For å spre vår kunnskap og kompetanse til et bredere publikum, skriver våre fagfolk en rekke populærvitenskapelige artikler, faglige veiledere for håndtering av ulike krisehendelser, samt kronikker og fagblogger for å sette fokus på spesifikke tema. Vi har dessuten samlet en del aktuell og anbefalt litteratur knyttet til noen fagområder. Under kan du lese mer om våre ulike publikasjoner, samt finne lenker til disse. Fra 2018 vil nye publikasjoner finnes på Klinikk for krisepsykologi sine sider, mens vi vil fortsette å gjøre kronikker og veiledere tilgjengelig på våre sider.

Dette fant jeg her: https://www.krisepsykologi.no/prosjekter/ og er litt usikker på hva som skal skrives her på denne siden. Skal publikasjoner legges inn? I så fall hvor mange og fra hvilket årstall starter man.