For offentlige virksomheter

Vi har i en årrekke bistått kommuner, helseforetak, helse- og sosialtjenester, myndigheter og andre offentlige aktører som ønsker veiledning, undervisning, kompetanseheving og/eller skriftlige utredninger og rapporter.

I tillegg har vi tatt konsulentoppdrag for hjelpeorganisasjoner, og vi tar oppdrag om barnefaglig sakkyndige for barneverntjenestene og rettsapparatet. Du kan lese mer om våre kompetanseområder her, om veiledningen vil tilbyr her og om undervisningen vil tilbyr her.

Om sakkyndig arbeid

Enkelte av våre psykologspesialister tar oppdrag for barneverntjenestene og retten, etter henholdsvis barnevernloven og/eller barneloven. Psykologene har lang erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og voksne, samt sakkyndige utredninger. 

I saker etter barnevernloven, vil det som oftest være barnas omsorgsbehov og foreldrenes omsorgskompetanse som utredes og vurderes. I saker der det er spørsmål om tilbakeføring til biologiske foreldre, vil også tilhørighet til fosterhjem bli vurdert. Den sakkyndige foretar en grundig utredning og baserer sine vurderinger på samtaler med barnet og partene, samspillsobservasjoner, relevante saksdokumenter og innhentede komparentopplysninger. Den skriftlige rapporten utarbeides i henhold til mandatet og oversendes Barnesakkyndig kommisjon (BSK). 

I saker etter barneloven, vil den sakkyndige bidra i de saksforberedende møtene i retten eller foreta en utredning i henhold til mandatet retten har gitt. Dette vil avhenge av hvilken sak det er snakk om.

Ta kontakt med oss for å få informasjon om tilgjengelighet, varighet og kostnader.