Krisehåndtering

Når en bedrift, organisasjon eller kommune rammes av kriser og alvorlige hendelser, står ledelsen overfor svært utfordrende oppgaver. De skal fatte beslutninger raskt og ivareta både bedriften, de ansatte og de som er rammet. I slike situasjoner er det viktig å ha en klar ledelse som tar ansvar i situasjonen, koordinerer innsatsen og viser omtanke for de som er direkte og indirekte berørt. Det er også ledelsen som må håndtere henvendelser fra media, pårørende, lokalsamfunn og andre aktører. 

Ut fra vår erfaring er det nyttig at bedrifter har fokus på beredskap og krisehåndtering i forkant av hendelser, og at de er forberedt på at kriser kan ramme. Slik forberedelse kan realiseres gjennom både planverk, praktiske øvelser og kurs, og bidrar til at de involverte fremstår og føler seg tryggere dersom en alvorlig hendelse inntreffer. 

Våre kurs gir de ansatte kunnskap om hvordan hjernen påvirkes under stress og hvordan dette kan få betydning for beslutningsprosesser. Det øker også forståelsen for vanlige reaksjoner under og etter alvorlige krisehendelser, samt hvilke behov for oppfølging de rammede har. Det er også fokus på hvordan familie, pårørende og eventuelt etterlatte kan følges opp, særlig der barn er involvert. Det gjennomgås også selvhjelpsmetoder som kan være til hjelp i etterkant av alvorlige hendelser, og i hvilke tilfeller det kan være nødvendig å søke ytterligere hjelp. 

Vi kan tilby undervisning om kriseledelse og håndtering av kriser ut fra et psykologisk perspektiv og med praktiske øvelser og eksempler knyttet til dette. Kursene vil tilpasses avhengig av om det er ledelse eller øvrige ansatte som er den primære målgruppen for kurset. Du kan lese mer om våre undervisningstilbud her.

Vi tilbyr også beredskapsavtaler som sikrer bedrifter og kommuner kvalifisert hjelp fra oss dersom en krise eller katastrofe rammer. Slike beredskapsavtaler vil tilpasses den enkelte bedrifts spesifikke behov. Vi har avtaler med større og mindre kommuner og bedrifter, herunder Equinor og Securitas. Du kan lese mer om beredskapsavtaler her.

Tilbake til hovedsiden for virksomheter