Beredskap og kriseledelse

En beredskapsavtale med oss sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.

Se vår beredskapsflyer.

Klinikk for krisepsykologi tilbyr beredskapsavtaler som sikrer både private og offentlige organisasjoner rask oppfølging dersom virksomheten skulle oppleve en krise. En slik avtale sikrer tidlig og høyt kvalifisert støtte til ledere og ansatte ved ulykker og andre alvorlige hendelser som krever psykologbistand.

Klinikk for krisepsykologi. Psykologsenter Bergen. Kriseberedskap, krisehåndtering, kriseledelse, traumeterapi, traumebehandling, kurs, veiledning, undervisning, beredskap, sakkyndig arbeid, spesialisterklæring, individualterapi, gruppeterapi, parterapi, komplisert sorg, sorgterapi.

Våre kunder vet hvor viktig deres ansatte er for driften og arbeidsmiljøet. Vi har beredskapsavtale med flere aktører innen offshore, transport, bank, industri og offentlig virksomhet – blant annet Bjørnafjorden kommune (tidligere Os kommune), Equinor (tidligere Statoil), Securitas og Operatørenes forening for beredskap (OFFB).

Avtalene skreddersys til hver kunde og kan omhandle blant annet:

  • Vakttelefon og døgnkontinuerlig beredskap
  • Opplæring og kursing til ledelse og ansatte i forkant av hendelser 
  • Rådgiving og konsultasjon til ledelse og kriseteam ved en hendelse, enten generelt eller mer konkret med tanke på oppfølgingsbehov, personalomsorg, arbeidsmiljø og videre drift
  • Direkte arbeid med ansatte, overlevende, pårørende, etterlatte og deres familier etter kritiske hendelser 
  • Implementering og oppfølging av kollegastøtteordninger
  • Oppfølging av ansatte som opplever personlige eller jobbrelaterte belastninger, som utmattelse, stress, familiekriser, alvorlig sykdom eller dødsfall
  • Langsiktig oppfølging av berørte etter kriser og alvorlige hendelser

Kriseledelse Omsorgsledelse

For mer informasjon om våre undervisningstilbud se her og for informasjon om kollegastøtteordning se her.

Statoils beredskapsavtale med Klinikk for krisepsykologi sikrer oss rask bistand i forbindelse med ulykker, kriser og alvorlige hendelser. De har en uvurderlig kompetanse, og er en sentral del av vår beredskap. Klinikken gjennomfører oppfølgingsmøter med innsatspersonell som har arbeidet på havaristed, og de mange som har assistert de direkte rammede. Klinikken kurser i tillegg nøkkelpersoner slik at Statoil er best mulig forberedt på hendelser som krever denne spisskompetansen.

Aud Pisani

Overingeniør beredskap – Statoil, mars 2016

Tilbake til hovedmenyen for bedrifter

Beredskapsavtale kriseledelse beredskap kriseintervensjon kriseorganisasjon krisesituasjon kriseberedskap krisekommunikasjon